Opłata za pobranie zdjęć z telefonu lub maila – 5 zł